Ελληνική Εταιρία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων


Δείτε εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο ΕΕΔΣΑ για την Κυκλική Οικονομία.