Άγγελος Σωτηρόπουλος


Άγγελος Σωτηρόπουλος
Φυσικός

Ο Άγγελος Σωτηρόπουλος, είναι Φυσικός, με μεταπτυχιακές σπουδές στην «Φυσική Περιβάλλοντος» και «Διδακτορικό Δίπλωμα» στις «Χημικές Επιστήμες». Έχει άνω των 50 δημοσιεύσεων στο ευρύτερο φάσμα της κυκλικής οικονομίας, σε έγκριτα Διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Έχει αποτελέσει μέλος της ομάδας εργασίας 7 έργων LIFE την τελευταία 10ετία είτε ως μέλος της ομάδας εργασίας είτε ως διαχειριστής τους. Από το 2018, αποτελεί στέλεχος του «Γραφείου Επιστημονικής και Γραμματειακής Υποστήριξης των Συλλογικών Οργάνων της Κυβέρνησης» και διαχειριστή του Ευρωπαϊκού Έργου LIFE REWEEE για το Πράσινο Ταμείο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν: βιοοικονομία, διαχείριση αποβλήτων, παραγωγή βιοκαυσίμων και κλιματική αλλαγή.