Όλγα Σκιάδη


Αναπλ. Δ/ντρια Προγραμματισμού, Έρευνας, Καινοτομίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΕΔΣΝΑ

H κα Όλγα Σκιάδη είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Ε.Μ.Π. με μεταπτυχιακές σπουδές MSc στις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες από τοΠανεπιστήμιο του Μάντσεστερ της Μ. Βρετανίας και εργάζεται στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Αττικής (ΕΔΣΝΑ) ως Αναπληρώτρια Διευθύντρια Προγραμματισμού, Έρευνας, Καινοτομίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Έχει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση στερεών αποβλήτων τόσο στο σχεδιασμό και στο συντονισμό της υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων και άλλων έργων, αλλάκαι στην επίβλεψη λειτουργίας μονάδες διαχείρισης στερεών αποβλήτων του ΕΔΣΝΑ (Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης, Αποτεφρωτήρας αποβλήτων υγειονομικών μονάδων).


Mrs. Olga Skiadi, has a MEng degree in Chemical Engineering from the NTUA, a MSc degree in Environmental Technologies from the University of Manchester UK and is currently working at the Solid Waste Management Public Authority of Attica region (EDSNA) as Dep. Director of Programming, Research, Innovation and European Programs.

She has a lot of experience in solid waste management, especially in the design and management of research programs and other projects of EDSNA but also as a supervisor engineer in solid waste management plants of EDSNA (MBT Plant, Medical waste Incinerator).