Αθανάσιος Σαββάκης


Αθανάσιος Σαββάκης
Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, Πρόεδρος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της SavvyCan AE - Hellenic Metal Packaging. Διευθύνων Σύμβουλος της BioSolids ΑΕ (βελτιωτικά εδάφους). Μέτοχος της National Can Hellas A.E.. Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος. Μέλος Δ.Ε. του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ). Γ’ Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Γραμματέας του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Παραγωγής – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη.  Μέλος Δ.Σ. του Ελληνικού Συνδέσμου Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΣΕΠΠΑ). Αντιπρόεδρος ΔΣ του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ). Μέλος Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ). Μέλος Δ.Σ. του Συνδέσμου Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ). Μέλος Δ.Σ. του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ).  Μέλος Δ.Σ. του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα (IMMA). 

Κάτοχος ΜΒΑ από το University of Stirling (UK), BSc in Business Studies & Economics από το University of Surrey (RIHE). Certified Lead Assessor για συστήματα BSEN ISO, από το Scottish Quality Management Center του University of Stirling. Εχει παρακολουθήσει το INSEAD Executive Education Program (Negotiation Dynamics & Strategic Management).  Κάτοχος του Certificate in Purchasing and Supply Chain Management του International Federation of Purchasing & Supply Management.

Μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά.

Athanassios Savvakis, President of the Federation of Industries of Greece & President of the Hellenic Energy Exchange

Vice President & CEO of Savvy Can – Hellenic Metal Packaging SA.  Executive Director of BioSolids SA (soil improvement products). Shareholder of National Can Hellas SA. Member of the General Council of the Bank of Greece. Member of the Managing Committee of the Athens Stock Exchange.  C Deputy Chairman of the Foundation for Economic & Industrial Research (IOBE). Secretary of the Greek Competitiveness Council. Member of the Board of Directors of the Hellenic Production – Industry Roundtable for Growth. Member of the Board of Directors of the Hellenic Association of Business Parks (HELABP). Vice-President of the Board of Directors of the Business and Cultural Development Centre (KEPA).  Member of the Board of Directors of the Thessaloniki Chamber of Commerce and Industry (TCCI). Member of the Board of Directors of the Hellenic Fertilizer’ Association (SPEL). Member of the Board of Directors of Junior Achievement Greece (JA/Greece). Member of the Board of Directors of the Museum of the Macedonian Struggle Foundation

Academic qualifications:

ΜΒΑ from the University of Stirling (UK). BSc in Business Studies & Economics from the University of Surrey (RIHE). Certified Lead Assessor for BSEN ISO systems from the Scottish Quality Management Center of the University of Stirling. INSEAD Executive Education Program (Negotiation Dynamics & Strategic Management). International Federation of Purchasing & Supply Management – Certificate in Purchasing and Supply Chain Management.

Mr. Savvakis speaks English and Italian.