Απόστολος Μακρυκώστας


Απόστολος Μακρυκώστας
Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Ο Μακρυκώστας Απόστολος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970 και σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Από το 2002 είναι στέλεχος στην ΜΟΔ Α.Ε. (Εταιρεία οργάνωσης και διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης).

Τον Αύγουστο του 2015 ανέλαβε επικεφαλής του γραφείου του Γενικού Γραμματέα για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, ενώ τον Ιούλιο του 2018 τοποθετήθηκε στην θέση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Μιλάει αγγλικά και ιταλικά.