Βάσω Παπαδημητρίου


Βάσω Παπαδημητρίου
Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων

Η Βάσω Παπαδημητρίου είναι Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων που εκπροσωπεί τον μεγαλύτερο μεταποιητικό κλάδο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσα από το ρόλο της συμβάλλει στην επικοινωνία και συνεργασία του Συνδέσμου με τα θεσμικά όργανα, τους κοινωνικούς εταίρους και τα όργανα της ΕΕ, με στόχο την προώθηση των θέσεων και απόψεων του κλάδου και τη συμμετοχή του στη διαμόρφωση των πολιτικών για τα θέματα που αφορούν στην ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια τροφίμων, την καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον καταναλωτή. 

Vasso Papadimitriou is the Director General of the Federation of Hellenic Food Industries (SEVT) that represents the largest manufacturing sector at national and European level. Through her role in the Federation, she contributes to the communication and collaboration with the authorities, the social partners and the EU institutions, aiming at promoting the positions of the food sector and its involvement in shaping policies on issues related to competitiveness, food safety, innovation, sustainability and consumers. She is a graduate of the Law School of Aristotle University of Thessaloniki and has a Master of Laws (LL.M) in Law of European Institutions from London School of Economics and Political Science (LSE).
Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου Master of Laws (LLM) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το London School of Economics and Political Science (LSE) του Πανεπιστημίου της Αγγλίας.