Βασίλης Λιόγκας


Βασίλης Λιόγκας
Ειδικός Συνεργάτης-Σύμβουλος του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός (ΑΠΘ), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών στην Χωροταξία, Πολεοδομία & Περιφερειακή Ανάπτυξη και επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών στην Περιβαλλοντική Μηχανική & Επιστήμη, στην κατεύθυνση διαχείρισης αποβλήτων και υδατικών πόρων.

Ειδικός συνεργάτης-σύμβουλος του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής και έργων και ειδικά διαχείρισης αποβλήτων και κυκλικής οικονομίας. Ουσιώδης συμμετοχή στο νέο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων.

Συντονιστής διϋπουργικής Ομάδας Διοίκησης Έργου για τον σχεδιασμό, εκπόνηση και υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία και του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσεων. Εκπροσώπηση σε διεθνή Εταιρική Σχέση της Αστικής Ατζέντας για την Κυκλική Οικονομία και πολλές Τεχνικές Επιτροπές εμπειρογνωμόνων. 

Στέλεχος της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας από το 2002 ως το 2014. 


Vasileios LIOGKAS, Ministry of Environment, Cabinet of the Minister

Mechanical Engineer.
M.Sc. in Urban, Spatial Planning and Regional Development.
M.Sc. in Environmental Engineering and Science, specialized on waste management and water resources topics.

Expert advisor to the Minister on compliance with the EU waste management regulatory framework (set-up of legislative framework, national plans, implementation, progress
monitoring and reporting).

Support the Minister on the latest European developments in the field of Circular Economy. Active participation in drafting the new national and regional waste management plans, waste prevention, hazardous waste plans, as well as the new recycling law and framework. Coordinator of inter-ministerial committee to plan and implement the National Strategy for the Circular Economy and the operational Action Plan.

Member of joint ministerial and stakeholders committees on the topic of Circular Economy. Member of the Management Organization Unit of development programmes / Ministry of Economy and Development.

Member of the Board of the Hellenic Recycling Agency. Elected municipal Councillor (2002-2014).