Γεώργιος Πρωτόπαπας


Γεώργιος Πρωτόπαπας
Διευθυντής Πράσινου Ταμείου

Ο Γεώργιος Πρωτόπαπας είναι Αρχιτέκτονας Μηχανικός (March DESA), απόφοιτος της Ecole Spéciale d 'Architecture-Παρίσι, 1982 , με μεταπτυχιακές σπουδές (DEA) στην Πολεοδομία και Χωροταξία / Γεωγραφία-Περιφερειακή Ανάπτυξη, Πανεπιστήμιο Paris IV-Sorbonne-Paris, 1983.
Από το 1986, εργάζεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Από το 2010 είναι εθνικός εκπρόσωπος στο πρόγραμμα LIFE, το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον, ως μέλος της επιτροπής και σημείο επαφής. Aπό το Δεκέμβριο του 2016 είναι Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου, για το οποίο εργάζεται από το 2012.

Georgios Protopapas is an Architect (March DESA), graduate of the Ecole Spéciale d 'Architecture-Paris, 1982, with postgraduate studies (DEA) in Urban and Regional Planning/Geography-Development, University of Paris IV- Sorbonne-Paris, 1983. Since 1986, he has been working in the Greek Ministry of Environment (Ministry of Environment & Energy). Since 2010 he has been the national representative in the LIFE program, the financial instrument of the European Union for the environment, as a Committee Member & Focal Point. Since 2012 he has been working in the Green Fund of Greece. The Green Fund finances programs which aim accordance the protection, upgrade and restoration of the environment. From 2016 he is the Director of the Green Fund.