Γιάννης Ραζής


Γιάννης Ραζής
Γενικός Δ/ντης της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης

Ο Γιάννης Ραζής είναι Διπλωματούχος Μηχανικός από το Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του ΕΜΠ και από το Σεπτέμβριο 2002 κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης -Ανακύκλωσης Α.Ε. Ασχολείται επαγγελματικά με την ανακύκλωση από το Μάιο του 1993 και  συμμετέχει ενεργά σε αρκετές ομάδες εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την προώθηση θεμάτων  αξιοποίησης αποβλήτων συσκευασίας. 

Είναι ενεργό μέλος σε συλλόγους και φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Άρθρα και ομιλίες του πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά, ενώ διαθέτει σημαντική διδακτική εμπειρία σε σεμινάρια κατάρτισης. 

Mr. Yiannis Razis is a Certified Engineer having graduated from the Department of Metallurgy Engineering – Metallurgists of the National Technical University of Athens (NTUA). He has been the General Manager of the Hellenic Recovery and Recycling Organization (HERRCO) since 2002. He has been professionally involved with recycling since May 1993 and has actively participated in many working groups in Greece and abroad, for further matters regarding the recovery of recycled packaging.

He is an active member of Greek and International associations and organizations. His articles and speeches on environmental issues have been published in scientific and technical magazines, while he also has important lecturing experience in environmental / recycling education seminars.