Γιώργος Δεληγιώργης


Γιώργος Δεληγιώργης
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Λιπαντικών ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962. Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου. Έχει εργαστεί σαν τεχνικός ασφαλείας διυλιστηρίων και από το 1992 εργάζεται στον τομέα διαχείρισης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.

Με την έναρξη  εφαρμογής της νομοθεσίας περί εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων (2001) έχει την ευθύνη λειτουργίας των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. (πρώην ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε.) και  αποβλήτων συσκευασιών λιπαντικών ΚΕΠΕΔ Α.Ε. Η συνδυασμένη λειτουργία των δύο αυτών ΣΕΔ αποτελεί μια ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης στον τομέα των λιπαντικών φέρνοντας την Ελλάδα στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρώπης στο συγκεκριμένο αντικείμενο.