Γιώργος Ηλιόπουλος


Γιώργος Ηλιόπουλος
Αντιπρόεδρος ΕΕΔΣΑ

Σπούδασε Χημικός Μηχανικός EMΠ με Μεταπτυχιακό (MSc) Υπολογιστική Μηχανική και Μεταπτυχιακό Διοίκησης Επιχειρήσεων ( MBA)

Είναι Σύμβουλος- Μελετητής σε Διεθνή και Ελληνικά Έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Εξοικονόμησης Ενέργειας και κάτοχος μελετητικών πτυχίων (Χημικοτεχνικές μελέτες & Ενεργειακές μελέτες) ενταγμένων στο δυναμικό του γραφείου Ενέργεια Περιβάλλον Τοπική Ανάπτυξη.

Διαθέτει Εμπειρία 12 ετών ως Διευθυντικό Στέλεχος Ελληνικής τεχνικής εταιρείας και Πολυεθνικής Χημικής Βιομηχανίας ,15 ετών στην διοίκηση Συλλογικών φορέων στο αντικείμενο περιβάλλοντος , τεχνικών επιστημών και της κυκλικής οικονομίας ως π. Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών (ΠΣΧΜ), π. Αντιπρόεδρος Αντιπροσωπείας & π. Αναπλ. Πρόεδρος Πειθαρχικού ΤΕΕ Αθήνας

George Iliopoulos, Vice President HSWMA www.eedsa.gr

Studied Chemical Engineering, Master of Science in Computational Fluid Mechanics and Master in Business Administration and speaking fluently English.

Today he is a Consultant Engineer in International and National SWM Projects and Energy Efficiency and he holds accreditation in Chemical Engineering and Energy Studies inside EPTA SA Engineering and Consulting Firm.

He has extensive experience 12-15 yrs in Administration of Project Teams in the private sector and Social Institutions. He was General Manager of a Multinational Company and President / Vice President of Hellenic Association of Chem. Engineers and Technical Chamber of Greece respectively.