Δημήτριος Σύρμος


Δημήτριος Σύρμος
Ιδιοκτήτης & CEO της POWDERMIX S.A., Μέτοχος & Σύμβουλος της ROTOSAL S.A, Πρόεδρος Δ.Σ.του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας

Ο Σύρμος Δημήτριος έχει γεννηθεί στον Πειραιά και ζει στη Λιβαδειά Βοιωτίας.
Έχει πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού από το ΑΠΘ, μεταπτυχιακό στη Βιομηχανική Διοίκηση, καθώς ΜΒΑ .
Επιπλέον, έχει πτυχίο Περιβαλλοντικών μελετών ΥΠΕΧΩΔΕ (ειδίκευση στην διαχείριση υγρών αποβλήτων) και είναι ιδιοκτήτης και Διευθύνων Σύμβουλος της POWDERMIX S.A. Βιομηχανία Μεταποίησης Πλαστικών Α΄ Υλών. Είναι ακόμη μέτοχος και Σύμβουλος στην ROTOSAL S.A. Βιομηχανία πλαστικών δεξαμενών με την μέθοδο Περιστροφικής χύτευσης.
Μεταξύ άλλων, είναι μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Σ.και και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας.

Τέλος, είναι ιδιοκτήτητης της υπό ίδρυσης, Εμπορική Εταιρία DASKOR EOOD, στη Σόφια.