Ηλέκτρα Παπαδοπούλου


Ηλέκτρα Παπαδοπούλου
Iδρυτικό και Διευθυντικό μέλος του ελληνικού φόρουμ βιο-οικονομίας

Η Δρ. Ηλέκτρα Παπαδοπούλου είναι Χημικός και εργάζεται ως ανώτερη ερευνήτρια στην ανάπτυξη βιο-βασιζόμενων πολυμερικών προϊόντων στην εταιρία CHIMAR HELLAS ΑΕ. Συμμετείχε ως εμπειρογνώμονας βιο-οικονομίας στην πρώτη επιτροπή βιο-οικονομίας της Ευρωπαϊκής κοινότητας(EU Bioeconomy Panel - DG RTD), ενώ από το 2016 είναι ένα από τα ιδρυτικά και διευθυντικά μέλη του ελληνικού φόρουμ βιο-οικονομίας. Είναι συν-εφευρέτης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, συγγραφέας και συν-συγγραφέας δεκάδων άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία. Έχει συμμετάσχει σε πολλά επιστημονικά δίκτυα και έχει ενεργήσει ως τεχνικός διευθυντής και υπεύθυνη έρευνας σε πάνω από 20 ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται τόσο από την Ελλάδα, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.