Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου


Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Γεν. Δ/ντης στο Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

O κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου είναι απόφοιτος της Σχολής Μηχανολόγων-Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc από το Πανεπιστήμιο Cranfield (UK), στην Εξοικονόμηση Ενέργειας και την Περιβαλλοντική Διαχείριση.
Διαθέτει πολύχρονη εργασιακή εμπειρία σε θέματα Υγείας, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, στρατηγικού σχεδιασμού έργων και διαχείρισης κινδύνων, σαν αποτέλεσμα σχετικής ενασχόλησής του από θέσεις ευθύνης, στον βιομηχανικό και τον μεταλλευτικό κλάδο. Με την ατζέντα της Βιώσιμης Ανάπτυξης δραστηριοποιείται πλήρως από το 2012 όπου, μεταξύ άλλων, διατέλεσε μέλος της Επιτροπής Βιωσιμότητας του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου παραγωγών προϊόντων Σιδήρου και χάλυβα (ESSCPC).

Από τον Σεπτέμβριο του 2016 κατέχει την θέση Γενικού Διευθυντή στο Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.


Konstantinos Konstantinou has graduated from the Mechanical Engineering Department - University of Patras, and achieved a Master of Science degree from Cranfield University (UK) in Energy Conservation and Environmental Management.

Throughout his career he gained extensive expertise in HSE Management, holding relative management positions in the mining and industrial sector.

He has been fully involved with the Sustainable Development agenda since 2012, as a member of the EUROFER Sustainability for Steel Construction Products Committee (ESSCPC), actively participating in the development of the Sustainable Steel (SustSteel) certification scheme.

Since September 2016 he holds the General Manager position at SEV’s Business Council for Sustainable Development.