Μαρία Συμεωνίδου-Σιδερή


Μαρία Συμεωνίδου-Σιδερή
Συντονίστρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Η Μαρία Συμεωνίδου-Σιδερή είναι συντονίστρια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Είναι διδάκτορας του Imperial College στη Βιολογία Φυτών και έχει εργασθεί ως Σύμβουλος στην Αγγλία και ως Ερευνήτρια στην Αμερική.  Έχει εμπειρία από το Δημόσιο, Ιδιωτικό, Ακαδημαϊκό τομέα, καθώς και από Μη Κυβερνητικούς Φορείς, όπου έχει διαχειριστεί πολυάριθμα Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Interreg, Horizon 2020, Erasmus, ΕΣΠΑ κτλ).  

Ήταν υπεύθυνη για το «Σύμφωνο των Δημάρχων» στο Δήμο Χερσονήσου και εκπαιδεύτρια για τους Δήμους της Κρήτης  για το Σύμφωνο των Δημάρχων, μέσω πρωτοβουλίας της Περιφέρειας Κρήτης. 


Maria Symeonidou – Sideris is EU Projects Coordinator for the Heraklion Chamber of Commerce and Industry.  She holds a PhD degree from Imperial College in Plant Biology and has worked as a Consultant in the UK and as a Researcher in USA.  

She has working experience in the Public, Private, Academic and NGO sector and she has managed many EU projects (Interreg, Horizon 2020, Erasmus, NSRF etc). She has been responsible for the Covenant of Mayors initiative for the Hersonissos Municipality and acted also as a trainer for Crete’s Municipalities, appointed by the Region of Crete, for the scopes of the Covenant of Mayors.