Φάμελλος Σωκράτης


Φάμελλος Σωκράτης
Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966, αλλά μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό. Τον Iανουάριο του 2015 εξελέγη Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β' Θεσσαλονίκης. Επανεξελέγη τον Σεπτέμβριο του 2015. Τον Οκτώβριο του 2015 ορίστηκε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ.

Τον Απρίλιο του 2016 ορίστηκε Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τη διερεύνηση της νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών Μέσω Μαζικής Ενημέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας. Τον Νοέμβριο του 2016 ορίστηκε Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Famellos Socrates,  Alternate Minister of Energy and Environment

Born in Athens in 1966 but was raised in Thessaloniki. He is married with a son. A Chemical Engineer with an MSc in Environmental Planning. Elected as a Member of the Parliament with SYRIZA at B’ Thessalonikis in January 2015. Re-elected in September 2015. Appointed as a Parliamentary Representative of SYRIZA in October 2015.

Appointed as a Chairman of the Inquiry Commission of the Parliament in April 2016, aiming to investigate the legality of the bank loans given to Political Parties and Mass Media owners. Appointed as an Alternate Minister of Environment & Energy in November 2016.