Γεώργιος Βερνίκος - Πρόεδρος της ΟΚΕ και γενικός γραμματέας ΣΕΤΕ