Δημήτριος Πολιτόπουλος - Πρόεδρος Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης