Ευάγγελος Καλούσης - Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων