Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Διευθυντής Συμβουλίου ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη