ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ


Η ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε με αφορμή το 1ο Φόρουμ Κυκλικής Οικονομίας, που διοργανώνει η Ελληνική Κυβέρνηση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας, στοχεύει στην ουσιαστική υποστήριξη της μετάβασης της Ελλάδας στην Κυκλική Οικονομία. Η ηλεκτρονική έκφραση του Φόρουμ μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη δικτύου, με τη συμμετοχή των οικονομικών και κοινωνικών φορέων και της επιστημονικής κοινότητας, για τη δημιουργία συνεργειών και τη μετάβαση στο κυκλικό μοντέλο παραγωγής και λειτουργίας της κοινωνίας μας.

Διαβάστε Περισσότερα