Χαιρετισμός Σ.Φάμελλου, Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας


Η ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε με αφορμή το 1ο Φόρουμ Κυκλικής Οικονομίας, που διοργανώνει η Ελληνική Κυβέρνηση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας, στοχεύει στην ουσιαστική υποστήριξη της μετάβασης της Ελλάδας στην Κυκλική Οικονομία. Η ηλεκτρονική έκφραση του Φόρουμ μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη δικτύου, με τη συμμετοχή των οικονομικών και κοινωνικών φορέων και της επιστημονικής κοινότητας, για τη δημιουργία συνεργειών και τη μετάβαση στο κυκλικό μοντέλο παραγωγής και λειτουργίας της κοινωνίας μας.

Αποτελεί το πρώτο ζωντανό και διαδραστικό βήμα διαλόγου με την κοινωνία και την παραγωγή, προσφέροντας πλήρη ενημέρωση και μεταφέροντας από πρώτο χέρι το πλούσιο υλικό των εισηγήσεων, προτάσεων, ιδεών και πορισμάτων του διαλόγου που αναπτύσσεται στο σημαντικό αυτό Συνέδριο. Ταυτόχρονα αποτελεί κατάλληλο δίαυλο ανταλλαγής πληροφοριών και συντονισμού μεταξύ των διοικήσεων, της επιστημονικής κοινότητας και των οικονομικών και κοινωνικών φορέων, ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες συμβατές με την μετάβαση στο κυκλικό μοντέλο.

Αποσκοπεί στην ανταλλαγή γνώσης και πληροφοριών και στην προβολή βέλτιστων πρακτικών κυκλικής οικονομίας, καθώς και στην ανάπτυξη διαλόγου με την επιχειρηματικότητα, η οποία παίζει πρωτεύοντα ρόλο για την  ουσιαστική εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας. Ο διάλογος μεταξύ των δημόσιων και παραγωγικών φορέων κρίνεται απαραίτητος για την προώθηση του κυκλικού μοντέλου παραγωγής:

  • για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας βιομηχανίας μέσα από αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και επιχειρηματικής αξιοποίησης του περιβάλλοντος,
  • για το ανθρώπινο κεφάλαιο και για τη διεύρυνση του αποθέματος γνώσης και τεχνολογίας
  • για την αύξηση της παραγόμενης προστιθέμενης αξίας της οικονομίας και
  • για τη δημιουργία νέων αγορών και προϊόντων με υψηλό βαθμό διείσδυσης σε διεθνείς αγορές.

Η ιστοσελίδα είναι μόνο η αρχή. Η λειτουργία του Φόρουμ θα οργανωθεί σε πολλαπλά επίπεδα εκπροσώπησης σε φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον, ενώ στο πλαίσιό του θα συγκροτηθούν διαρκείς επιτροπές εκπροσώπησης κοινωνικών εταίρων.

Το Ελληνικό Φόρουμ Κυκλικής Οικονομίας θα είναι συνδεδεμένο με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό, καθώς και με ενεργά δίκτυα φορέων της κοινωνίας των πολιτών και θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την ταχεία και επιτυχημένη μετάβαση της χώρας μας σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο που θα στηρίζεται στην αποδοτικότητα των πόρων και θα πραγματώνει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.  

Σύντομο Βιογραφικό

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966, αλλά μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό. Τον Iανουάριο του 2015 εξελέγη Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β' Θεσσαλονίκης. Επανεξελέγη τον Σεπτέμβριο του 2015. Τον Οκτώβριο του 2015 ορίστηκε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ.

Τον Απρίλιο του 2016 ορίστηκε Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τη διερεύνηση της νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών Μέσω Μαζικής Ενημέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας.

Τον Νοέμβριο του 2016 ορίστηκε Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.