Πρόσκληση συμμετοχής φιλόδοξων Δήμων σε διαδραστικό Εργαστήριο βιώσιμης Διαχείρισης Αποβλήτων


Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διοργανώνει ένα TAIEX-EIR PEER 2 PEER Εργαστήριο σύνδεσης Ευρωπαϊκών πόλεων με φιλόδοξες προσπάθειες στην αναβάθμιση της διαχείρισης των απορριμμάτων τους και στη συνεισφορά τους κυκλική οικονομία.

Το διήμερο διαδραστικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 12 και 13 Ιουνίου 2019 στην Αθήνα.

Σε 15 Δήμους της χώρας θα δοθεί η ευκαιρία να συμμετάσχουν στη δράση αυτή και να ανταλλάξουν ενεργά εμπειρίες σε συγκεκριμένα θέματα με εμπειρογνώμονες στη διαχείριση δημοτικών αποβλήτων από παρόμοιες ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν εφαρμόσει με επιτυχία ορισμένα μέτρα για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων τους και την προσαρμογή τους στα πρότυπα της ΕΕ. Με βάση τις παρουσιάσεις, οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν πώς οι καλές πρακτικές από αυτές τις όμοιες πόλεις μπορούν να μεταφερθούν στις ελληνικές πόλεις. Το εργαστήριο θα τροφοδοτήσει επίσης το χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της ΕΕ για την τεχνική υποστήριξη στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Οι συλλογικές συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης των συμμετεχόντων με τους ειδικούς θα επιτρέψουν μια διαδραστική διαδικασία εκμάθησης και εργασίας. Προβλέπεται διερμηνεία.

Οι Δήμοι θα επιλεγούν με βάση κριτήρια επιδόσεών τους στην πρόληψη και μείωση δημιουργίας αποβλήτων,  στη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων, στο τρέχον ποσοστό ανακύκλωσης, στις πρωτοβουλίες για κυκλική οικονομία σε τοπικό επίπεδο, στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων και στην αποδοτικότητα των πόρων.

Καλούνται να καταθέσουν στοιχεία τεκμηρίωσης των επιδόσεων αυτών οποιουδήποτε είδους (ΗΜΑ, ζυγιστήρια ΦοΔΣΑ ή ΣΜΑ, ΚΔΑΥ, ΣΣΕΔ, επεξεργασία σε ΜΕΑ κλπ).


Χρηματοδότηση:

Οι δαπάνες του Εργαστηρίου, καθώς και τα οδοιπορικά και κόστη διαμονής[1] των συμμετεχόντων θα καλυφθούν από τους οργανωτές.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;

 

Οι Δήμοι που έχουν ήδη αναπτύξει και έχουν εφαρμόσει σχέδια για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων τους, συμπεριλαμβανομένων χωριστών συστημάτων συλλογής αποβλήτων και μέτρων πρόληψης των αποβλήτων με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων ή βρίσκονται στη διαδικασία αυτή, μπορούν να συμμετάσχουν.

 

Κάθε Δήμος μπορεί να δηλώσει διμελή εκπροσώπηση. Οι εκπρόσωποι θα πρέπει να είναι υψηλόβαθμα στελέχη των δήμων εργαζόμενοι σε θέματα διαχείρισης των αποβλήτων και να έχουν υψηλό κίνητρο να συμβάλουν σε ένα διαδραστικό εργαστήριο και να ενδιαφέρονται για τη δικτύωση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

 

Πώς θα υποβληθούν αιτήσεις;

 Ενδιαφερόμενοι Δήμοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στέλνοντας ηλεκτρονική αίτηση μέσω email στην διεύθυνση yper@ypen.gr (υπ’ όψη κ. Β. Λιόγκα) μέχρι την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα στοιχεία στην πιο κάτω φόρμα:

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διοργανώνει ένα TAIEX-EIR PEER 2 PEER Εργαστήριο σύνδεσης Ευρωπαϊκών πόλεων με φιλόδοξες προσπάθειες στην αναβάθμιση της διαχείρισης των απορριμμάτων τους και στη συνεισφορά τους κυκλική οικονομία.

Το διήμερο διαδραστικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 12 και 13 Ιουνίου 2019 στην Αθήνα.

Σε 15 Δήμους της χώρας θα δοθεί η ευκαιρία να συμμετάσχουν στη δράση αυτή και να ανταλλάξουν ενεργά εμπειρίες σε συγκεκριμένα θέματα με εμπειρογνώμονες στη διαχείριση δημοτικών αποβλήτων από παρόμοιες ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν εφαρμόσει με επιτυχία ορισμένα μέτρα για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων τους και την προσαρμογή τους στα πρότυπα της ΕΕ. Με βάση τις παρουσιάσεις, οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν πώς οι καλές πρακτικές από αυτές τις όμοιες πόλεις μπορούν να μεταφερθούν στις ελληνικές πόλεις. Το εργαστήριο θα τροφοδοτήσει επίσης το χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της ΕΕ για την τεχνική υποστήριξη στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Οι συλλογικές συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης των συμμετεχόντων με τους ειδικούς θα επιτρέψουν μια διαδραστική διαδικασία εκμάθησης και εργασίας. Προβλέπεται διερμηνεία.

Οι Δήμοι θα επιλεγούν με βάση κριτήρια επιδόσεών τους στην πρόληψη και μείωση δημιουργίας αποβλήτων,  στη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων, στο τρέχον ποσοστό ανακύκλωσης, στις πρωτοβουλίες για κυκλική οικονομία σε τοπικό επίπεδο, στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων και στην αποδοτικότητα των πόρων.

Καλούνται να καταθέσουν στοιχεία τεκμηρίωσης των επιδόσεων αυτών οποιουδήποτε είδους (ΗΜΑ, ζυγιστήρια ΦοΔΣΑ ή ΣΜΑ, ΚΔΑΥ, ΣΣΕΔ, επεξεργασία σε ΜΕΑ κλπ).

Χρηματοδότηση:

Οι δαπάνες του Εργαστηρίου, καθώς και τα οδοιπορικά και κόστη διαμονής[1] των συμμετεχόντων θα καλυφθούν από τους οργανωτές.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;

 

Οι Δήμοι που έχουν ήδη αναπτύξει και έχουν εφαρμόσει σχέδια για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων τους, συμπεριλαμβανομένων χωριστών συστημάτων συλλογής αποβλήτων και μέτρων πρόληψης των αποβλήτων με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων ή βρίσκονται στη διαδικασία αυτή, μπορούν να συμμετάσχουν.

 

Κάθε Δήμος μπορεί να δηλώσει διμελή εκπροσώπηση. Οι εκπρόσωποι θα πρέπει να είναι υψηλόβαθμα στελέχη των δήμων εργαζόμενοι σε θέματα διαχείρισης των αποβλήτων και να έχουν υψηλό κίνητρο να συμβάλουν σε ένα διαδραστικό εργαστήριο και να ενδιαφέρονται για τη δικτύωση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

 

Πώς θα υποβληθούν αιτήσεις;
Ενδιαφερόμενοι Δήμοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στέλνοντας ηλεκτρονική αίτηση μέσω email στην διεύθυνση yper@ypen.gr (υπ’ όψη κ. Β. Λιόγκα) μέχρι την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα στοιχεία στην πιο κάτω φόρμα:


[1] Οδοιπορικά κόστη θα οργανωθούν και χρηματοδοτηθούν για συμμετέχοντες από περιοχές της χώρας σε απόσταση διαδρομής μεγαλύτερη των 400 km. Η δαπάνη διαμονής θα καλυφθεί για συμμετέχοντες για την διανυκτέρευση μεταξύ των ημερών του Εργαστηρίου, πλην των διαμενόντων μονίμως στην Αθήνα. Όσοι συμμετέχοντες διαμένουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 km από την Αθήνα, θα τύχουν επίσης κάλυψης της δαπάνης της διανυκτέρευσης πριν από το Εργαστήριο.

[1] Οδοιπορικά κόστη θα οργανωθούν και χρηματοδοτηθούν για συμμετέχοντες από περιοχές της χώρας σε απόσταση διαδρομής μεγαλύτερη των 400 km. Η δαπάνη διαμονής θα καλυφθεί για συμμετέχοντες για την διανυκτέρευση μεταξύ των ημερών του Εργαστηρίου, πλην των διαμενόντων μονίμως στην Αθήνα. Όσοι συμμετέχοντες διαμένουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 km από την Αθήνα, θα τύχουν επίσης κάλυψης της δαπάνης της διανυκτέρευσης πριν από το Εργαστήριο.